Polityka prywatności

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W tej części Polityki zostaną przedstawione najistotniejsze informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?
 • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest „ZIEMANN NIERUCHOMOŚCI” Tomasz Ziemann, 84-300 Wejherowo ul. Drzeżdżona 17  NIP 588 153 90 48
 • Z administratorem można się skontaktować pod numerem poprzez adres e-mail: admin@tomaszziemann.pl
 • Inspektorem danych osobowych jest Tomasz Ziemann, dostępny pod adresem e-mail: admin@tomaszziemann.pl
 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są  w celu późniejszego kontaktu oraz wysyłki newslettera na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz postanowieniach niniejszego regulaminu, ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 z zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974 nr 24 poz. 141 z zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z zm.).

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Możemy gromadzić następujące dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach: informacje dodatkowe, tj. informacje, które nam Państwo przekazują, aby korzystać z naszych usług bądź dowiedzieć się o naszych produktach i usługach, takie jak informacje o preferencjach zakupu/sprzedaży nieruchomości; informacje ogólne, tj. informacje generowane podczas korzystania z naszych produktów i usług. dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

 1. W jaki sposób stajemy się posiadaczami Twoich danych osobowych?

Dane osobowe są nam przekazywane za pomocą następujących formularzy dostępnych na Stronie.

 • formularz zapisu na newsletter,
 • formularz kontaktu ws. usług Administratora.

Dane przekazane nam w ramach formularzy zapisu przetwarzane są w celach:

 • uzyskania zgód marketingowych i handlowych,
 • wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
 • udzielania przedstawienia Użytkownikowi oferty, o którą pyta,
 • wysłania użytkownikowi oferty,
 • przesłania użytkownikowi newslettera.
 • Użytkownikowi odpowiedzi na zadane pytanie,

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane w bazie administratora nie dłużej niż jest to konieczne tj. przez czas funkcjonowania newslettera. Rezygnacja z otrzymywania newslettera spowoduje usunięcie danych z bazy bądź ich zanonimizowanie.

 1. Czy udostępniamy Twoje dane?

Twoich danych nie udostępniamy.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się na zasadach częstotliwości przeglądania informacji zawartych na Stronach, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie do użytkowników propozycji wykonania określonej akcji np. przejścia na landing page czy wysłanie formularza kontaktowego.

 1. Kontrola nad przekazanymi danymi osobowymi.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w momencie uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów opisanych powyżej możesz udać się do siedziby naszej działalności w Wejherowie ul. Drzeżdżona 17 lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu:

 • adres e-mail: admin@tomaszziemann.pl
 • poczta tradycyjna: ZIEMANN NIERUCHOMOŚCI Tomasz Ziemann, 84-200 Wejherowo, ul. Drzeżdżona 17.
 • numer telefonu: 58 7363738 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z mojej pomocy.